Рубрика: Բնագիտություն

Բնագիտություն 23․05․2023

 1. Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմների կենսամիջավայրերը: Որպեսզի կենդանի օրգանիզմը ապրի միջավայրում այնտեղ պետք է լինի ջուր, օդ, ցամաք, հող և այլ կենդանի օրգանիզմներ։
 2. Ո՞րն է կոչվում օրգանիզմի բնակության վայր: կենսամիջավայր։
 3. Ի՞նչ խմբերի են բաժանվում էկոլոգիական գործոնները: անկենդան գործոններ,կենսական գործոններ,մարդածին գործոններ։
 4. Էկոլոգիական ի՞նչ գործոններ գիտեք: անկենդան գործոններ,կենսական գործոններ,մարդածին գործոններ
 5. Ի՞նչ նշանակություն ունի լույսը կենդանի օրգանիզմների համար: Այն օկտակար է նրան որպեսզի այն ապրի։
 6. Ի՞նչ կլինի, եթե գիշատչ կենդանիները վերանան Երկրի երեսից: ?
 7. Ինչու՞ ցամաքւմ ապրող կենդանիները չեն կարող ապրել ջրում: Որովհետև նրանց ԴՆԹ-ն չունի ունակություն ջրում ապրելու։
 8. Ի՞նչ բնական համակեցություններ գիտեք: Կարճ սննդային շղթա, Երկար սննդային շղթա
 9. Թվե՛ք էկոհամակարգի երեք հիմնակա բաղադրիչները: կլիմայական ռեժիմը, որը բնորոշում է ջերմաստիճանը, խոնավությունը, լուսավորման ռեժիմները և միջավայրի մնացած ֆիզիկական բնութագրիչները. ոչ օրգանական նյութերը, որոնք ներառվում են շրջապտույտի մեջ. օրգանական միացությունները, որոնք նյութերի և էներգիայի շրջապտույտում միավորում են բիոտիկ և աբիոտիկ մասերը.
Рубрика: Բնագիտություն

Բնագիտություն 04.04.23

Ե՞րբ է լույսը բեկվում: Ինչո՞վ է լույսի բեկումը տարբերվում անդրադարձումից:
Մեկ թափանցիկ միջավայրից մյուսի մեջ անցնելու
ժամանակ։

Ի՞նչ է ոսպնյակը:
Դա թափանցիկ ապակյա մարմին է։

Ո՞ր կետն է կոչվում ոսպնյակի կիզակետ:
F կետը։

Ի՞նչ օրենքով է կատարվում լույսի անդրադարձումը։
Լույսը լավ անդրադարձնում են հայելային ողորկ մակերևույթը։

Նշի՛ր հայելիների տեսակները։
Հարթ, ուռուցիկ և գոգավոր:

Ո՞ր անկյուն է կոչվում անդրադարձման անկյուն։
Ճառագայթի տակ ընկնող և հայելու մակերևույթին տարված անկյունը։

Рубрика: Բնագիտություն

Ամփոփիչ աշխատանք

 1. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։ Ջերմաստիճանը բնութագրում է ջերմաչափի աստիճանը,
 2. Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։ Երբ տաք և սառը մարմինները հպվում են, ապա որոշ ժամանակ հետո նրանց ջերմաստիճանը հավասարվում է:
 3. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։Ջերմաչափները լինում են հեղուկային, մետաղական, էլեկտրական և այլն:
 4. Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։ Բժշկական ջերմաչաջի հետ պետք է շատ զգույշ լինել, որպեսզի ջերմաչափը չնկնի և չջարդվի։
 5. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք: Բժշկական ջերմաչաջի հետ պետք է շատ զգույշ լինել, որպեսզի ջերմաչափը չնկնի և չջարդվի։
 6. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում: Հալումը այն է երբ պինդ առարկան հալում է, իսկ պնդացում հակառակն է:
 7. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան :Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է:
 8. Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշացում, իսկ երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:
 9. Ի՞նպես է առաջանում կայծակը:Ի՞նչ է որոտը:Կայծակ կարող է առաջանալ երկու էլեկտրականացված ամպերի կամ ամպի միջև:
 10. Ի՞նչ է շանթարգելը, և ինպե՞ս է այն շինությունները պաշտպանում կայծակի հարվածից: Դա սարք է որի ոքնությամբ կայծակը չի վնասում շենքերի և իջնում է հողի մեջ:
 11. Կայծակի ժամանակ ինչպե՞ս պետք է վարվեք,եթե հայտվել եք բաց տարածքում: Կայծակի ժամանակ բաց դաշտում գտնվելը վտանգավոր է, բայց եթե դոևք այնտեղ եք, փորցեք շատ արագ փախչել:
 12. Ո՞ր մարմին է կոչվում հաստատուն մագնիս:Մարմինները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները:
 13. Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ: Այն մագնիսի մասը որը առավել ուժեղ է մնացածից:
 14. Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը: Կողմնացույցը աշխատում է նրանով, որ Երկիրն նույն պես մագնիս է և ունի բևվեռներ:
 15. Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:Մագնիսներ կան մանկական խաղալիքներում, հեռախոսներում, բարձրախոսներում, որոշ լամպերում, սառնարաններում և մեկ մեկ լինում են հանդեռցարանի վարագույրների վրա:
Рубрика: Բնագիտություն

Բնագիտություն 14.03.23

Ո՞ր մարմինն է կոչվում հաստատուն մագնիս:

Հաստատուն մագնիս կոչվում են այն մարմինները, որոնք երկար ժամանակ պահպանում են իրենց մագնիսական հատկությունները:

 Մագնիսի ո՞ր մասերն են անվանում բևեռներ:

Բևեռ անվանում են մագնիսի այն մասերը, որտեղ մագնիսական ազդեցությունն ավելի ուժեղ է:

Ի՞նչ է կողմնացույցը, և ինչո՞վ է պայմանավորված նրա աշխատանքը:

Կողմնացույցը սարք է, որը ցույց է տալիս բևեռները: Կողմնացույցի աշխատանքը պայմանավորված է նրանով, որ Երկիրը նույնպես մագնիս է և ունի բևեռներ (հարավային և հյուսիսային):

Ձեզ հայտնի ո՞ր բնագավառներում են օգտագործվում մագնիսները:

Մագնիսների օգտագործման բնագավառը բավականին շատ է:

Рубрика: Բնագիտություն

Ամփոփիչ

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք: Երբ որ դու քո ուժով տեղափոխում ես ինչ, որ մի առարկա։
 2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը:  Դա կախված է մարդը երկրի վրա կիռարված ուժից։
 3. Լրացրու բաց թողնված բառը
  Երկրի վրա կյանքը պայմանավորված է : Էլեկտրականությամբ, և թթվածինով։
 4. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի: Մեխանիկական, էլեկտրական, ջերմային:
 5. Ի՞նչպես են կենդաները և բույսերը ստանում օրգանական նյութեր: Նրանք օրգանական նյութերն ընդունում են պատրաստի ձևով՝ սնվելով այլ կենդանիներով, բույսերով։
 6. Ի՞նչ է բնութագրում ջերմաստիճանը։ Ջերմաստիճանը մարմինների տաքացվածության աստիճանը և ջերմային հավասարակշռության վճչակը բնութագրող է:
 7. Ե՞րբ են մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում։Մարմինները ջերմային հավասարակշռության վիճակում են, երբ նրանց ջերմաստիճանները հավասարվում են։
 8. Ջերմաչափների ի՞նչ տեսակներ գիտեք։ Կան էլեկտրական, մետաղական, էլեկտրոնային, հեղուկային և այլ ջերմաչափերի տեսակներ։
 9. Ի՞նչպես պետք է օգտվել բժշկական ջերմաչափից։Բժշկական ջերմաչաջի հետ պետք է շատ զգույշ լինել, որպեսզի ջերմաչափը չնկնի և չջարդվի։
 10. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:Տաքացնել և սառեցնել, հալեցնել և պնդացնել, գոլորշացնել և խտացնել։
 11. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:Պնդացումը նյութի անցումն է հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի։
  Հալումը նյութի անցումն է պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի։
 12. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան : Գրքի մեջ չգտա եռման ջերմաստիճանի մասին դրա համար էլ չեմ գրել։
 13. Ո՞ր երույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում: Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշացում, հակառակ անցումը՝ գազային վիճակից հեղուկ վիճակի՝ խտացում։
 14. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: Այն ուժը, որով մարմինը Երկրի ձգողության հետևանքով ազդում է անշարժ հորիզոնական հենարանի կամ ուղղաձիգ կախոցի վրա, կոչվում է մարմնի կշիռ։
 15. Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը: Դա այն ուժն է, որի օգնությոմբ մենք չենք թռրում օդում այլ մնում ենք գետնին։
 16. Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ: Այն ուժը, որով Երկիրը դեպի իրեն է ձգում որևէ մարմին։
 17. Ի՞նչ է մեխանիկական շարժումը: Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունն այլ մարմինների նկատմամբ։
 18. Ի՞նչի նկատմամբ է շարժվում գետում լողացող ձուկը: Նրա և ջրի շարժման օգնությամբ։
 19. Ի՞նչով է իրարից տարբերվում շարժումները: Մարդիկ և մեքենաները շարժվում են իսկ ձկները լողում են ջրի մեջ երկնքում թռչում են թռչունները:Արագ դանդաղ կամ անհավասար հավասար
 20. Ի՞նչ է ցույց տալիս արագությունը:Ի՞նչ միավորներով է այն չափվում: Արագությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես է փոփոխվում դիրքը, արագության միավորը 1 մ/վ է: 
Рубрика: Բնագիտություն

Բնագիտություն 23.02.23

 1. Ի՞նչ ջերմային երևույթներ գիտեք:Ջերմային երևույթներ են՝ հալումն ու պնդացումը, գոլորշացումն ու խտացումը, եռումը, ջերմային ընդարձակումը:
 2. Ո՞ր երևույթներն են կոչվում հալում և պնդացում:Նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկ վիճակի կոչվում է հալում: Իսկ, երբ նյութը հեղուկ վիճակից անցնում է պինդ վիճակի, կոչվում է պնդացում:
 3. Ո՞ր մեծությունն է կոչվում եռման ջերմաստիճան : Այն ջերմաստիճանը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան:
 4. Ո՞ր եչրույթներն են կոչվում գոլորշացում և խտացում:Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշացում: Իսկ, երբ նյութը գազային վիճակից անցնում է հեղուկ վիճակի, կոչվում է խտացում:
Рубрика: Բնագիտություն

Բնագիտություն 07.02.23

 1. Լրացրու բաց թողնված բառը
  Երկրի վրա կյանքը պայմանավորված է էներգիյայով :
 2. Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ են ձեզ հայտնի: ջերմայինէլեկտրականքիմիական, միջուկային
 3. Ի՞նչպես են կենդաները և բույսերը ստանում օրգանական նյութեր:Կանաչ բույսերում և որոշ միկրոօրգանիզմներում օրգանական նյութերն առաջանում են լուսասինթեզի ընթացքում, որի համար անհրաժեշտ են Արեգակի էներգիան, ածխաթթու գազ և ջուր:
Рубрика: Բնագիտություն

Բնագիտություն 02.02.23

 1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք: Երբ որ մենք մեր ուժով (F) տեղափոխում ենք առարկան։
 2. Ինչի՞ց է կախված մեխանիկական աշխատանքի մեծությունը: Դա կախված է առարկայի ծանրությունից և մեր ուժից։
Рубрика: Բնագիտություն

Ամփոփիչ աշխատանք բնագիտություն

 1. Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: դա մարմնի ծանրությունն է:
 2. Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը: Դա այն է երբ մեն քայլում ենք երկրի վրա և երկիրն մեզ ձգում է, եթե այն չլիներ մենք թռչելու ենք օդում:
 3. Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ: Դա մեր ծանրությունն է:
 4. Ո՞ր ուժն է կոչվում առանձգականության ուժ:Դեֆորմացիայի ժամանակ արտաքին ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը վերականգնում է իր ձևը ու չափը,Դա կոչվում է առաձգական ուժ:
 5. Ե՞րբ են առաջանում մարմինների ձևափոխություն: Արտաքին ազդեցության հետևանքով մարմնի ձևի և չափերի փոփոխվում է:
 6. Ուժի չափման միավորը ի՞նչպես է կոչվում: Ֆիզիկական մեծություն, սահմանում, չափման միավոր:
 7. Ինչու՞ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը: Որովհետև այն առաջացնում է թույնավոր ծուխ:
 8. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ օրինակ երբ թուղտը այրվում է:
 9. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ։ Երբ մի նյութին ինչոր բան լինում է և առաջանում է ուրիշ նութ:
 10. Քանի՞ տեսակի ձևափոխություններ գիտեք: Քայքայման ռեակցիա, երբ նյութը քայքայվում է, և միացման ռեակցիա, երբ երկու պարզ նյութ միանում է և դառնում է բարդ նյութ:
 11. Ի՞նչ է բնութագրում ուժը: Ուժը այն ուժն է, որ օրինակ մեր մարմինն ունի ուժ և երբ մենք նստում ենք ինչ ոև մի բասկաթոռին նա միքիչ ներս է ընկնում մեր մարմնի ուժից և ծանրությունից: .
 12. Ի՞նչ տառով ենք նշանակում ուժը: e կամ Energy. և
 13. Կարո՞ղ են արդյոք մարմինները փոխազդել առանց միմյանց հպվելու: Այո:
Рубрика: Բնագիտություն

Բնագիտություն 15.12.22

Ի՞նչ է մարմնի կշիռը: Դա այն երբ մենք զգում ենք մեր մարմինը ծանրությունը
Ո՞ր երևույթն են անվանում տիեզերական ձգողությունը: Երբ, ինչ որ իր գցում ես, այն ընկնում է հատակին, որովհետև տիեզերական ձգողություն ը չի թողնում, որ այդ իրը օրինակի համար սկսի թռչել:
Ո՞ր ուժն է կոչվում ծանրության ուժ: Դա այն է երբ երկիր մոլորակը ամեն ինչ ձգում է իր մոտ: