Архив автора: evahakobyan

Об авторе evahakobyan

Ես Հակոբյան Եվան եմ: Բարի գալուստ իմ մեդիամիջավայր:

Մաթեմատիկա

 1. Տրված թվերը ներկայացրենք կարգային միավորների
  գումարի տեսքով․

Օրինակ՝

1205=1·1000+2·100+5·1 

236=1×200+5×6+1×6

807=1×800+7×1

4502=1×4000+5×100+1×2

1561=1×1000+100×5+10×6+1×1

46305 4×10.000+1000×6+100×3+5×1

75610 1×70.000+1000×5+100×6+10×1+1×0

400693=100.000×4+100×6+10×9+1×3

408964=400.000×1+1000×8+100×9+60×1+1×4

 1. Կարգային միավորների գումարը  գրիր թվի տեսքով։

Օրինակ՝ 5· 100+3·10+2·1=532

6· 1000+2·100+4·1=6204

8· 1000+6·100+9·10+7·1=8697

4· 1000+3·100+6·10=4360

7· 10000+3·1000+2·10+5·1=73025

4· 10000+3·100+2·10+4·1=40324

3· 10000+3·1000+2·1=33002

6· 100000+3·100+2·10+5·1=600.325

3․Ո՞րն է այն վեցանիշ թիվը, որի տասնավորը 8 է, հազարավորը՝ 4, իսկ մյուս  բոլոր թվանշանները՝ 9։ 994.989

4․Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի միավորը 2 է, հազարավորը՝ 5, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 1։ 15.112

5․Գտիր այն թիվը, որի միավորը 6 է, տասնավորը 2 անգամ փոքր է միավորից, հազարավորը 0 է, տասհազարավորը՝ 1, հարյուրավորը՝ 3։ 10.336

6․Չորս հազար հինգ հարյուր ութ թիվը թվանշաններով գրելիս, ո՞ր կարգում է կլինի «5» թվանշան: հարյուրավոր

7․Ո՞րն է այն քառանիշ թիվը, որի տասնավորը 4 է, միավորը՝ 5 , մնացած թվանշանները՝ 9։9945

8․Ո՞րն է թվի գրության 2-րդ կարգի կարգային միավորը։

9․Նշվածներից ո՞րը թվի գրության կարգային միավոր չէ։

 • 1
 • 10
 • 10000
 • 200

10․Քանի՞ երկրորդ կարգի միավոր է պարունակում 4258 թիվը։

11․Ո՞րն է թվի գրության 5-րդ կարգի կարգային միավորը։

12․Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ  եռանիշ թվերի տարբերությունը: 1000-999=1

13․Գտիր ամենամեծ եռանիշ ու ամենափոքր քառանիշ թվերի գումարից 2-ով մեծ թիվ։ 1000+999=1999+2=2001

14․Գտիր ամենափոքր քառանիշ և ամենամեծ հնգանիշ թվերի գումարը։ 99.999+1000=100.999

15․   8625 թիվը քանի՞ նիշ ունի և քանի՞ հազարյակ կա հազարյակների կարգում։

Քամու համբույրը


Քամու համբույրից դողաց մի տերև,
Շշուկով դիպավ իր հարևանին,
Խշխշաց հանկարծ իմ գլխի վերև
Ու տարուբերվեց հինավուրց կաղնին:

Կռացավ կաղնին նորից բարձրացավ,
Ճյուղերով դիպավ ուրիշ մի ծառի,-
Եվ շշուկն այսպես ծառից-ծառ անցավ,
Հասավ հեռավոր խորքերն անտառի:


Ալեկոծվում էր անտառը հուզված
Ու ոսկեզօծված գլուխն օրորում,
Իր մեծ գրկի մեջ քամու համբուրած
Փոքրիկ տերևն էր կարծես որոնում:

Խշշում էր անտառն ու տարուբերվում,
Երկինք էր հասնում խշշոցը նրա…
Իսկ քամին ուրախ սուլում էր հեռվում

Ու ծիծաղում էր անտառի վրա:

Առաջադրանքներ

1. Կարդա՛ բանաստեղծությունը և բառարանի օգնությամբ բացատրի’ր անծանոթ բառերը: ոսկեզօծել-ոսկի+օծել, ալեկոծվել-ալիք բառից է նշանակում է ծփալ-տարուբերվել

2. Բանաստեղծությունից առանձնացրո՛ւ փոխաբերությունները և բացատրի՛ր: Ալեկոծվում էր անտառը հուզված, Քամու համբույրից դողաց մի տերև, Ու ծիծաղում էր անտառի վրա:

3. Արձակ պատմի՛ր բանաստեղծությունը:

4.Նկարագրի՛ր աշնանային անտառը: Աշնանային անտառը ոսլեզօծ էր, ալեկոծված խշխշում էր քամուց, իսկ քամին ուրախ սուլում էր ու ծիծաղում էր անտառի վրա:

Հարցերի պարզաբանում

Մտքի վարժանք(բանավոր հաշվարկներ)

Սիրելի սովորողներ, հավաքեք տեղեկություններ Արաբական թվերի մասին։ Պարզեք, թե երբ և որտեղ են ձևավորվել թվանշանները։

 1. Գտի՛ր  այն  թիվը,  որի  միավորն    4  է,  տասնավորը՝   2,  հազարավորը՝ 6   է,    իսկ տասհազարավորը՝ 4։ 46.024
 2. Գտի՛ր այն      վեցանիշ թիվը,   որի միավորն է 9 է, տասնավորը՝4, հազարավորը՝ 3,   իսկ մյուս      բոլոր  թվանշանները ՝  7։773.749
 3. Որքանո՞վ     կմեծանա թիվը,  եթե  նրա գրության միավորների կարգում գրված 2  թվանշանը փոխարինվի 6-ով։ 6-2=4
 4. Որքանո՞վ     կփոքրանա  թիվը,  եթե  նրա գրության տասնյակների  կարգում գրված 5  թվանշանը փոխարինվի 2-ով։50-20=30
 5. Որքանո՞վ     կմեծանա թիվը,  եթե  նրա գրության հարյուրավորների կարգում գրված 5  թվանշանը փոխարինվի 9-ով։ 900-500=400
 6. Որքանո՞վ     կփոքրանա  թիվը,  եթե  նրա գրության  հազարյակների  կարգում գրված 7  թվանշանը փոխարինվի  3-ով։ 7.000-3.000=4.000
 7. Գտի՛ր  այն  թիվը,  որի  միավորն    8  է,  տասնավորը՝   5,  հազարավորը՝ 6   է,    իսկ տասհազարավորը՝ 4։ 46.058
 8. Գտի՛ր այն      վեցանիշ թիվը,   որի միավորն է 8 է, տասնավորը՝7, հազարավորը՝ 6,   իսկ մյուս      բոլոր  թվանշանները ՝  5։ 556.578
 9. Որքանո՞վ     կմեծանա թիվը,  եթե  նրա գրության միավորների կարգում գրված 5  թվանշանը փոխարինվի 9-ով։ 9-5=4
 10. Որքանո՞վ     կփոքրանա  թիվը,  եթե  նրա գրության տասնյակների  կարգում գրված 1  թվանշանը փոխարինվի 9-ով։ 90-10=80
 11. Որքանո՞վ     կմեծանա թիվը,  եթե  նրա գրության հարյուրավորների կարգում գրված 5  թվանշանը փոխարինվի 8-ով։ 800-500=300
 12. Որքանո՞վ     կփոքրանա  թիվը,  եթե  նրա գրության  հազարյակների  կարգում գրված 9  թվանշանը փոխարինվի  6-ով։ 9.000-6.000=3.000

Առաջադրանքներ

 • Բնութագրիր    տրված  թվերից   յուրաքանչյուրը․             

բնութագրենք 25 թիվը 1)25 թիվը կենտ է 2)25 թիվը գրելու համար մենք oգտագործում ենք երկու տարբեր թվանշաններ՝ 2 և 5։

25 թիվը կրկնվող թվանշան չունի 4)25 թիվը երկնիշ թիվ է։ 5) 25 թիվը երկու կարք ունի

1)462 թիվը զույք թիվ է 2)462 թիվը եռանիշ քիվ է, 3)462 թիվը կրկնվող թվանշան չունի 5) 462 թիվը երեք կարգ ունի

1)401 թիվը կենտ թիվ է, 2)401 թիվը կրկնվող թվանշան չունի 3)401 թիվը եռանիշ թիվ է 4) 401 թիվը երեք կարգ ունի

1)3245 թիվը քառանիշ թիվ է 2)3245 թիվը կրկնվող թվանշան չունի 3)3245 թիվը չորս

կարգ ունի; 1)2085 թիվը կենտ թիվ է 2)2085 թիվը քառանիշ թիվ է 3)2085 թիվը չորս կարգ ունի;

1)46560 թիվը հնգանիշ թիվ է 2)46560 թիվը կրկնվող թվանշան ունի այդ թվանշանը վեցն է 3)46560 թիվը հինգ կարգ ունի;

1)256982 թիվը վեցանիշ թիվ է 2)256982 թիվը կրկնվող թվանշան ունի այդ թվանշան երկուսն է 3)256982 թիվը վեց կարք ունի

 • Գտի՛ր  այն  թիվը,  որի  միավորն    6  է,  տասնավորը՝   5,  հազարավորը՝ 2   է,    իսկ տասհազարավորը՝ 4։42.056
 • Գտի՛ր այն      վեցանիշ թիվը,   որի միավորն է 9 է, տասնավորը՝ 4, հազարավորը՝ 3,   իսկ մյուս      բոլոր  թվանշանները ՝  773.749

Ի»նչ է առողջ սնունդը

Սննդամթերք, բնական վիճակում կամ մշակելուց հետո մարդու սննդում օգտագործվող բուսական և կենդանական ծագում ունեցող մթերքներն են, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի բնականոն կենսագործունեության, ծախսված էներգիայի լրացման, ինչպես նաև բջիջների ու հյուսվածքների կառուցման ու վերականգնման համար։ Սննդամթերքի սննդային, կենսաբուսաբանական, էներգետիկական արժեքը, ինչպես նաև համային հատկությունները պայմանավորված են հիմնական բաղադրամասերի (սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր, վիտամիններ և հանքային աղեր) և մի շարք համ տվող ու բուրավետ նյութերի (օրգանական թթուներ, դաբաղող նյութեր, եթերային յուղեր, սպիրտներ և այլն) պարունակությամբ։

 1. Համառոտ պատմի՛ր այս պատմվածքը:
 2. Ինչպիսի՞ վերաբերմունք ուներ Էմին Ջիմի հանդեպ -լավ վերաբերմունք
 3. Ի՞նչ էր մտածում Ջիմը՝ նա չեր ուզում գնալ դպրոց

ա) մինչ դպրոց գնալը, նա չեր ուզում գնալ դպրոց

բ) հետո: նա փոշմանեց և գնաց դպրոց

4.Բնութագրի՛ր հորը: նա ֆրանսիացի մի քառասոունամյա ձախորդ տղամարդ

5.Քո կարծիքով, ինչպիսի՞ն էր միսս Բիննին: Համեմատի՛ր նրան քո ուսուցիչների հետ:միսս բիննին շատ ջղայն դասատու եր

6.Ի՞նչ ես կարծում, ինչպե՞ս կընթանան Ջիմի գործերը դպրոցում:շատ լավ

7.Գրավոր պատմի՛ր դպրոցում քո առաջին օրվա մասին: ես չեմ հիշում իմ առաջին օրը դպրոցում

 1. Գրի՛ր, թե ինչն է ուրախացնում, ինչն է տխրեցնում քեզ դպրոցում: ես ուրախանում եմ դպրոցում երբ, որ քիչ տնային կա իսկ տխրում եմ երբ, որ տնայինները շատ են

Русский

Наступила поздняя осень. Дни стали короче и холоднее. Часто идут дожди. Дует холодный ветер. Природа готовится к зимнему отдыху. Совсем опустели луга и поля. Деревья скинули свои золотые наряды. Только рябина, будто в огнях, привлекает шумных птиц. Им сейчас нелегко. Давайте поможем им и сделаем кормушки.

 1. Подбери антонимы к выделенным словам. Например: поздняя-раняя, короче-длиннее, холодный-теплый, шумных-бесшумных
 2. Переведи на армянский язык:

золотые наряды ոսկե հագուստ

Природа готовится к зимнему отдыху. բնությունը պատրաստվում է ձմեռային արձակուրդին

Давайте поможем им и сделаем кормушки. եկեք օգնենք նրանց և պատրաստենք կերակրատաշտ

3. Переведи на русский:

տերևաթափ листопад

աշուն осень

ուժգին քամի сильный ветер

ամպրոպ гроза

կայծակ молния

սունկ гриб

արահետ тропинка

4. была гроза я шол по тропинке и я увидел много грибов и сабрал их у меня кокраз была корзинка.

Հայրենագիտություն

Ես իմ դասարանի հետ երեկ գնացի ճամփորդության։Մենք այցելեցինք Ամբերդ, Քարի լիճ, Արագածոտնի մարզ, եկեղեցիներ։ Արագածոտնի մարզում մենք բարձրացանք մի սար, բայց ես շատ էի մրսում դրա համար չբարձրացա։ Արագածոտնի մարզում մենք ալոճ հավաքեցինք։ Ճամփորդությունը շատ լավ անցավ, մենք ողջ ճանապարհին երգում էինք։ Ընկեր Սոնան մեզ պատմեց քարի լճի լեգենդը։ Իմ հիշելով նա պատմում էր, որ երկու սար իրար հետ վիճում էին հետո եկավ ուրիշ սար, որը նենց արեց, որ մի սարի արցունքներից առաջացավ քարի լիճը։ Շատ շնորհակալություն ուսուցիչներին հետաքրքիր ճամփորդության համար։

25.09.2020

 1. Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 4 թվանշանը։420-20=400
 2.  Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 5 թվանշանը։5.100-100=5.000
 3. Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 9 թվանշանը։91.000-1.000=90.000
 4. Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 4 թվանշանը։4321-321=4.000
 5. Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 8 թվանշանը։85.000-5.000=80.000
 6. Որքա՞ն կմեծանա հնգանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից
  կցագրենք 7 թվանշանը։710.000-10.000=70.000
 7. Նարեկը  Նարեին առաջարկեց մտապահել որևէ երկնիշ  թիվ, այդ  թվին  ձախից կցագրել 5, այնուհետև ստացված թվից հանել   մտապահված թիվը։ Արդյունքը Նարեկին  պարզ էր։ Ո՞րն էր  արդյունքը։520-20=500
 8. Տրված 21 թվին աջից կցագրել 3, ձախից՝ 1։ Ստացված թվից հանել տրված  թիվը։1.213-21=979=1.992
 9.  Տրված 3 թվին աջից կցագրել 5, ձախից՝ 4։ Ստացված թվից հանել տրված  թիվը։435-3=432
 10. 87 թվին ձախից կցագրել են 6 թվանշանը: Արդյունքում  որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:687-87=600
 11. 569-ին աջից կցագրել են 5 թվանշանը: Արդյունքում  որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:5.695-569=5.126

25.09.2020

 1. Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 4 թվանշանը։

420-20=400

 •  Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 5 թվանշանը։

5.100-100=5.00

 • Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից   կցագրենք 9 թվանշանը։

91.000-1.000=90.000

 • Որքանո՞վ կմեծանա եռանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 4 թվանշանը։

4321-321=4.000

 • Որքա՞ն կմեծանա քառանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից  կցագրենք 8 թվանշանը։

82.000-2.000=80.000

 • Որքա՞ն կմեծանա հնգանիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից
  կցագրենք 7 թվանշանը։

710.000-10.000=700.000

 • Նարեկը  Նարեին առաջարկեց մտապահել որևէ երկնիշ  թիվ, այդ  թվին  ձախից կցագրել 5, այնուհետև ստացված թվից հանել   մտապահված թիվը։ Արդյունքը Նարեկին  պարզ էր։ Ո՞րն էր  արդյունքը։

520-20=500

 • Տրված 21 թվին աջից կցագրել 3, ձախից՝ 1։ Ստացված թվից հանել տրված  թիվը։

1.213-21=1.192

 •  Տրված 3 թվին աջից կցագրել 5, ձախից՝ 4։ Ստացված թվից հանել տրված  թիվը։

435-3=432

 1. 87 թվին ձախից կցագրել են 6 թվանշանը: Արդյունքում  որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:

600

 1. 569-ին աջից կցագրել են 5 թվանշանը: Արդյունքում  որքանո՞վ  մեծացավ  թիվը:

5.126