Рубрика: ???, Без рубрики

The imperative in English – Exercise 1.

  1. Go upstairs.
  2. Don’t swim in this lake.
  3. Do your homework.
  4. Don’t play football in the yard.
  5. Brush your teeth.
  6. Don’t talk during the lesson.
  7. Don’t feed the animals in the zoo.
  8. Read the instructions.
  9. Don’t be late for school.
  10. Switch off your mobiles.
Рубрика: 4-րդ դասարանցիների գիտելիքների ստուգում 2021, ???, Без рубрики, Загадки и Головоломки, New words, русский, Հայրենագիտություն, Հաշվետվություն, Հորինուկ, Ճամփորդություններ, Մաթեմաթիկա, Մաթեմաթիկա և Երևակայություն, Մաթեմատիկա 6, Մաթեմատիկա աբ., Մայրենի, Նախագիծ, Նախագծեր, Պատկերասրահ, Պատմություն, Ռադիո, Սովորողների անհատական պլան, Ստուգատես, Ստուգատեսային շաբաթ, Տեխնոլոգիա, Տեխնոլոգիա-Արողջ սնունդ, Տեսանյութ, Օրագիր, Ագարակ, Անգլերեն, Բնագիտական փորձեր, Բնագիտություն, Գինեգործություն, Ես և շրջակա, Երաժշտություն, Ընդհանուր, Ընթերցանություն, Ընտրության գործունեություն, Թարգմանություն, Իմ մասին, Կենդանիների խնամք

Պատմության Գրավոր Աշխատանք

•Որտե՞ղ է Միջագետքը, ի՞նչ սահմաններ է ընդգրկում։ Միջագետքը գտնվում է, Արևմտյան Ասիաում:
• Միջագետքում ինչպե՞ս ձևավորվեցին առաջին     պետությունները։Միջագետքում կաին Աքքադն ու Շումերը:
• Ներկայացրեք Հին Եգիպոսի ձվավորման պատմությունը, նշանավոր արքաների գործունեությունը։Հին Եգիպտոսում, Հին աշխարհի պատմական շրջանի և քաղաքակրթության նշանակալի մշակույթի անվանում։ Գոյություն է ունեցել Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում՝ Նեղոս գետի ստորին հոսանքի երկայնքով։ 
• Ե՞րբ Փոքր Ասիայում ձևավորվեցին պետություններ։ Ք. Ա. 3000 թվականներին:
• Պատմե՛ք Խեթական պետության մասին։
Խեթական պետությունը վաղ ստրկատիրական պետություն էր։ Հին թագավորության ժամանակաշրջանում հողի մի մասը եղել է թագավորի սեփականությունը։ Թագավորի իշխանությունը սահմանափակված էր ստրկատիրական վերնախավի խորհրդով։

Рубрика: ???, Загадки и Головоломки

Пушкин.

У лукоморья дуб зелёный;Златая цепь на дубе том:И днём и ночью кот учёныйВсё ходит по цепи кругом;Идёт направо — песнь заводит,Налево — сказку говорит.Там чудеса: там леший бродит,Русалка на ветвях сидит;Там на неведомых дорожкахСледы невиданных зверей;Избушка там на курьих ножкахСтоит без окон, без дверей;Там лес и дол видений полны;Там о заре прихлынут волныНа брег песчаный и пустой,И тридцать витязей прекрасныхЧредой из вод выходят ясных,И с ними дядька их морской;Там королевич мимоходомПленяет грозного царя;Там в облаках перед народомЧерез леса, через моряКолдун несёт богатыря;В темнице там царевна тужит,А бурый волк ей верно служит;Там ступа с Бабою ЯгойИдёт, бредёт сама собой,Там царь Кащей над златом чахнет;Там русский дух… там Русью пахнет!И там я был, и мёд я пил;У моря видел дуб зелёный;Под ним сидел, и кот учёныйСвои мне сказки говорил.